ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ - ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ವೇದಿಕೆ

2020 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5 ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ನಗರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಸಮಾಚಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ